29 July 2020

Day: January 7, 2020

Iman Tidak Dapat Diwarisi

Iman Tidak Dapat Diwarisi

Iman tidak dapat diwarisi merupakan satu ungkapan yang ternyata jelas dan betul. Iman (إيمان) diambil daripada kata kerja ‘Āamana’ (ءامن) yang bermaksud “percaya”. Dalam erti kata lain bahawa seseorang yang mengaku dengan lidahnya mengenai keesaan dan kekuasaan Allah, mestilah membenarkannya dengan hati dan melaksanakan segala perintah-Nya serta meninggalkan larangan-Nya. Iman adalah satu anugerah Allah S.W.T …

Iman Tidak Dapat Diwarisi Read More »

Silaturrahim

Larangan Memutuskan Hubungan Silaturrahim

Larangan Memutuskan Hubungan Silaturrahim Adakala kita sering mendengar seorang ibu atau ayah menyebut anak kandungnya sendiri sudah bukan sebahagian dari keluarganya lagi. Atau sebaliknya, seorang anak tidak lagi mengakui ayah dan ibunya sebagai orang tua atas alasan tertentu. Islam melarang keras sikap semacam itu. Al-Qur’an, Sunnah, dan para ulama sepakat akan pentingnya tali kekeluargaan dan menilai …

Larangan Memutuskan Hubungan Silaturrahim Read More »